03 rotátor05 rotátor02 rotátor01 rotátor04 rotátor

Lyže - více informací

Nemáme co tajit. U nás se dozvíte z čeho, a jak jsou vaše lyže RCS Carbonski vyrobené. Materiály a technologie jsou tím, co nás zdobí.
Carbonski lisujeme sendvičovou technologií, která se v celé dosavadní historii výroby lyží ukázala jako zatím nejdokonalejší. Tak zvanou sandwich-sidewall technologií se dají vlastnosti lyží ovlivnit nejlépe.
Základem dobré lyže je jádro a jeho profil. Pro Carbonski si jádro vyrábíme sami ze tří druhů kvalitního dřeva – pavlownie, jasanu a buku. Dřevo je pečlivě vybíráno tak, aby bylo bez suků a kazů, s průběžnými vlákny. Takové dřevo se zpracuje na lamely, ty se slepí k sobě a poté se frézuje profil jádra podle otestované šablony. Jádro našich lyží není pouze výplní mezi nosnými vrstvami konstrukce, ale má svojí důležitou roli v cíleném vytváření požadovaných kvalit karbonových lyží.
Na spodní a horní stranu jádra vrstvíme karbonový roving různými směry, podle požadovaných vlastností lyží. Každá Carbonski má 6 až 8 vrstev tkaniny, jež je tvořena vlákny japonské firmy Toray. V malé míře používáme také titanal ke zpevnění horních hran a zlepšení přenosu tlaku na hrany.